Her kommer varmen fra

20. januar 2020

Her kommer varmen fra

Løsning Fjernvarme har altid gået foran ved anvendelse af grønne energikilder. I 2022 skal varmen fra værket være fuldstændig fossil-fri, og halvdelen skal baseres på overskudsvarme. På Varmens Dag, søndag den 2. februar, kan du besøge værket og se, hvordan varmen bliver til.

Danske virksomheder producerer masser af overskudsenergi og -varme som en del af produktionen. Mange virksomheder bruger selv varmen, men nogle steder er produktionen så stor, at der alligevel er et stort overskud. Ifølge Dansk Industri er produktionen af overskudsvarme på landsplan så markant, at den kunne forsyne 128.000 husstande med fjernvarme og mindske Danmarks udledning af CO2 med 600.000 ton om året.

Først med overskudsvarme

Løsning Fjernvarme var blandt de første varmeværker i Danmark, der udnyttede den grønne energikilde, og i 2022 er det målet, at overskudsvarme udgør 50 pct. af den samlede energiproduktion på værket. Det er virksomheden Daka, der siden 1970’erne har leveret overskudsvarme til værket gennem en rørledning fra fabrikken til varmeværket. Overskudsvarmen fra Daka bidrager i dag med godt 20 pct. af værkets samlede varmeproduktion, men en ny og mere effektiv rørledning til Daka sikrer, at en endnu større andel af overskudsvarmen fremover kan genbruges til at producere varme til borgerne i Løsning.

– Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan optimere vores forsyning og gøre den mere bæredygtig. Vi spurgte derfor Daka, om der var basis for at udskifte den gamle rørledning, da det ville øge virkningsgraden betragteligt. Med den nye ledning kan vi få meget mere ud af overskudsvarmen, fordi den er både større og bedre isoleret, siger Esben Iversen der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Desuden etableres forhåbentlig en varmepumpe hos Daka, der kan tage varme ud af kølevandet fra fabrikken, så det også kan udnyttes til fjernvarme. Den nye rørledning og varmepumpen betyder samlet set, at op mod 700 husstande kan få al varme og varmt vand fra Daka. I vinterperioden supplerer varmeværket med lokal træflis.  

Nedbringer løbende andelen af naturgas

Varmeværket bruger naturgas som supplement, når der opstår spidslast og nødsituationer. Det kan være, hvis der bruges mere varme end forudset, eller hvis forsyningen fra de grønne energikilder svigter. I øjeblikket udgør naturgas ti pct. af den samlede varmeproduktion, og det er målet at komme så tæt på nul som muligt i løbet af de næste par år. Selvom afbrænding af naturgas udleder mindre CO2 end olie og kul, er det ikke at regne som en grøn energikilde.

Åbent hus

Du kan selv komme og se, hvordan varmen kommer fra værket ud til boligerne i Løsning. Søndag den 2. februar mellem klokken 10:00 og 13:00 holder Løsning Fjernvarme dørene åbne på Lundagervej i anledning af det landsdækkende arrangement ”Varmens Dag”. Her er der rundvisning, du får lov at se med inde fra maskinrummet, og så vil der være lidt godt til ganen og konkurrencer for børn og barnlige sjæle. Hele familien er velkommen.  

 

__________

 

Træflis – næsten CO2-neutral

Der udledes naturligvis CO2, når varmeværket afbrænder træflis, men energikilden regnes alligevel for næsten CO2-neutral, da hele livscyklussen afgør, om en energikilde er CO2-neutral eller ej. Den CO2, der udledes ved afbrænding, svarer til den CO2, træet har optaget i sin levetid. Det eneste, der trækker i den anden retning, er forarbejdning og transporten af flisen. Derfor bruger Løsning Varmeværk primært flis fra lokale skove samt haveaffald fra Vejle Kommune.