Ny termovej står for både opvarmning og nedkøling i Hornsyld

8. september 2020

Ny termovej står for både opvarmning og nedkøling i Hornsyld

Hvad der før var en mark i Hornsyld, bliver nu til en multifunktionel og banebrydende energiløsning med Danmarks første termovej. Den nye termovej forsyner seks hustande med varme om vinteren og køl om sommeren. Bag projektet står blandt andet VIA University College, og til at styre driften er Løsning Fjernvarme.

I Hedensted har de en klimavej, der opsamler regnvand og omdanner det til varme til Børnehuset Lille Dalby. Faktisk kommer 100% af varmen til huset fra klimavejen. Baseret på de spændende resultater herfra arbejdes der nu på en termovej i et nyt og mindre boligområde i Hornsyld. Men hvad er en termovej? Det forklarer en af projektlederne fra VIA University College, Theis Raaschou Andersen.

– Kort sagt består termovejen af en kasse under vejen, som opsamler alt regnvand og bruger det sammen med den omkringliggende jord til at generere varme fra, siger Theis Raaschou Andersen.

Alt overfladevand fra området bliver ledt ud til termovejen og siver ned i dræn langs vejen. Herfra kommer vandet i en såkaldt vejkasse, som er fyldt med specialfremstillet grus fra NCC, der kan indeholde store mængder vand. Vejkassen er en meter dyb og i bunden ligger jordvarmeslanger, der trækker energi ud af regnvandet samt den omkringliggende jord. Så jo mere det regner, jo mere energi kommer der i systemet.

– Planen er, at den 120 meter lange termovej skal levere varme til vejens seks husstande gennem et termonet. Termonettets funktion er at distribuere energien rundt mellem termovejen, jordvarmeboringerne og husstandende ligesom man kender det fra det traditionelle fjernvarmenet. For at have 100% forsyningssikkerhed på systemet har vi suppleret termonettet med jordvarmeboringer, der kan trække ekstra varme op, fortæller Theis Raaschou Andersen, der tilføjer at den løsning også giver mulighed for at koble flere husstande på termonettet i fremtiden.

Nedkøling om sommeren

Men varme er ikke det eneste, termovejen i samspil med termonettet kan levere. Modsat klimavejen i Hedensted, så kan termonettet også levere køl til husstande på varme sommerdage.

– Vi laver nogle bedre og mere isolerede huse i dag, så for nogle kan det være svært at komme af med varmen om sommeren. Derfor har vi i det her projekt sat fokus på også at kunne levere kold fjernvarme. På den måde kan beboerne sætte sit hus til eksempelvis 22 grader, og så er det temperaturen i huset året rundt, siger Theis Raaschou Andersen, der sammenligner manglede afkøling med at købe en bil uden aircondition.

Den varme, der bliver trukket ud af huset om sommeren, bliver ledt tilbage til jorden og gemt til koldere tider.

Løsning Fjernvarme leverer høj service

Bag projektet står en række aktører. En af dem er Løsning Fjernvarme, som står for driften.

– Fjernvarme er ikke kun forbeholdt byerne. Vi hjælper også gerne de små områder med at drive decentrale enheder, hvor flere er sammen om at lave klimavenlig varme, siger Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme,

Han pointerer, at Løsning Fjernvarme har god erfaring med at passe teknik af den størrelse. Det at have et fjernvarmeværk til at styre driften betyder desuden, at borgerne får tilbudt en service og knowhow fra værkets medarbejdere. På den måde kan det blive mere overskueligt at bidrage til den grønne omstilling som almindelig borger.

Fremtiden for termoveje

Når termovejen i Hornsyld er lavet, er konceptet på plads. Det vil sige, at opstarten på flere lignende systemer kan begynde.

– Hele værdikæden er tænkt ind fra start, så vi håber på, at Løsning Fjernvarme kan være forgangsvirksomhed for andre fjernvarmeværker, der også vil drive termoveje og termonet på sigt, siger Theis Raaschou Andersen.

I forhold til den grønne omstilling påpeger han desuden, at termovejen ikke er en løsning, der ikke kan stå alene for at nå i mål med klimaambitionerne. Men det er et ekstra værktøj i værktøjskassen, og nu er det opgaven at synliggøre muligheden ved at fremvise de gode resultater.  

___

Hvem står bag projektet?

VIA University College i Horsens (projektledelsen), Hedensted Kommune (grundejer), Hedensted Spildevand, Løsning Fjernvarme, NCC Industry, Energy Machines, GeoDrilling og PlanEnergi.