Vi opdager strømsvigt, før vandtrykket falder hos dig

26. maj 2020

Vi opdager strømsvigt, før vandtrykket falder hos dig

Løsning Fjernvarme oplevede for nyligt et strømsvigt af de helt store. Fra Vejle til Horsens Nord. Når strømmen går, betyder det, at værkets nødgeneratorer går i gang, så du stadig har varme. Men vandtrykket forsvinder, og det betyder manglende vand for en kort periode.

Det er ikke tit, det sker. Men én eller to gange om året oplever Løsning Fjernvarme, at strømmen i området er nede. Og når det sker, bliver alt sat ind for at overvåge og genstarte systemer.

– Vi skal handle hurtigt i sådan en situation, og al vores opmærksomhed er rettet mod at holde systemet kørende så vidt muligt gennem nødgeneratorer, indtil strømmen er tilbage, fortæller Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

I slutningen af april oplevede værket en strømafbrydelse på 20 minutter i området omkring værket. Strømafbrydelsen betød desuden, at mobilmaster og trådløst internet var nede, hvilket gjorde kommunikationen til forbrugerne vanskelig.

– Vi ved, at mange søger til hjemmesiden og de sociale medier for at finde svar, når de eksempelvis oplever en strømafbrydelse. Men da mobilmasten heller ikke fungerede, var det ikke mulig for os at lave en hurtig online opdatering.

Mange ringer ind

Når hverken hjemmeside eller sociale medier kommer med uddybende oplysninger, er det en helt naturlig reaktion at ringe til værket, når der ikke er vand i hanerne. Det var også oplevelsen denne gang, hvor telefonen var rødglødende.

– Rigtig mange ringede for at høre, hvornår strømmen og dermed vandet  kom tilbage. Men det kan vi desværre ikke svare på, da det er energiselskabet, der skal lokalisere problemet og rette op på strømmen, fortæller Esben Iversen, som yderligere beskriver, hvordan de mange telefonopkald vanskeliggør den vagthavendes arbejde med at holde værkerne kørende.

– Nogle gange er der kun én person på arbejdet, når der opstår en strømafbrydelse. Den person skal rundt og genstarte alle systemer og indkalde ekstra mandskab, hvis det er nødvendigt. Det giver mindre tid til at svare på henvendelser, og samtidig giver de mange henvendelser mindre tid til det allervigtigste -  at holde øje med værkerne og driften.

Vi ved som de første, når vandpumpen ikke virker

Opfordringen fra Løsning Fjernvarme er derfor at have tålmodighed. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt værket er klar over det manglende vand, skal du ikke være i tvivl om det fremover.

– Vi har overvågning på alle kritiske komponenter, som slår alarm, så snart eksempelvis vandtrykket falder og dermed ikke pumper vand ud til forbrugerne, siger Esben Iversen og tilføjer:

– Vandtrykket forsvinder ikke med det samme hos forbrugerne, når strømmen går. Så når de oplever problemet, er vi ofte allerede godt i gang med at løse det.

Procedurer er gennem årene præciseret

Når Løsning Fjernvarme oplever et strømsvigt som i april og andre akutte situationer, bliver forløbet efterfølgende gennemgået for at se på mulige forbedringer.

– Vi opdaterer hele tiden vores procedurer og har især gjort det gennem de sidste seks år. Rigtig mange af vores systemer slår automatisk over på en nødgenerator inden for få sekunder. Men systemerne er ikke beregnet til at køre i lang tid, og vi skal hele tiden holde øje med, at alt kører, som det skal, siger Esben Iversen.