Hvad er status på projektet

Det går rigtig godt med tidsplanen med rørlægningen og her går alt efter planen.

Hvornår starter vi så med at tilkoble jer til fjernvarmerørene?

Det er der på nuværende tidspunkt ingen tidsplaner for.

VVS arbejdet er sat i udbud og når indleveringsfristen er færdig, skal vi i samarbejde med, Dansk Fjernvarme gennemgå tilbuddene for derefter tage en god og holdbar beslutning omkring en mulige samarbejdspartner i jeres område.

VVS'eren er den som ligger planen for hvor mange tilslutninger de kan lave pr. uge og derefter vil der blive lavet en tidsplan på udrulningen.

Når vi har flere oplysninger med relevante informationer vil vi skrive herinde og de berørte kommende forbruger vil modtage en mail fra os. 

Så høre i ikke noget herfra er det fordi der ikke er nogle nye informationer, at give på nuværende tidspunkt. Det eneste vi kan informere omkring er, at de første vil blive tilkoblet engang i første kvartal 2024 og hvem der kommer på som de første er ikke nødvendigvis dem, som fik lagt fjernvarmerør ind først. 

SÅ IGEN - AFMELD IKKE JERES GAS FØR I BLIVER KONTAKTET AF EN VVS MAND