Gesagervej/Lindvedvej/Højmarksvej/Herredsvej

Status fra Arkil

  1. Krydset ved Gesagervej og Lindvedvej udføres i hele uge 42, hvor der også må påregnes asfaltarbejde fredag eller søndag i uge 42
  2. Vejarbejdet på hele strækning fra Gesagervej til Øster - Snede vil foregå fra uge 41 og frem til uge 51
  3. Højmarksvej, vil blive genåbnet i uge 43, hvor retablering med asfalt forventes færdig, JUBIII
  4. Herredsvej, der er nu søgt om gravetilladelse og Arkil forventer at begynde slut uge 42 start uge 43