Regn, regn og atter regn

Der er lige nu sat fokus på 2 områder her de næste 15 dage og det er - Gesagervej og Højmarksvej. Arkil, vil arbejde ekstra hårdt fra nu og frem til deres juleferie, så de inddrager også weekenderne, i ugerne 47 - 48 og håber de kan få lukket så mange huller og færdiggøre nuværende projekter inden jul.

Skulle der opstå problemer eller spørgsmål er i velkommen til at rette henvendelse til de rette mennesker.

   1. Er problemet omk. færdiggørelse af gravearbejdet eller installationer, kontaktperson.: Hans Peter, Løsning Fjernvarme Tlf.: 29 61 18 44 Telefontid: 08:30 - 16:30

   2. Er der problemer med afskærmningen eller skiltning, kontaktperson.: Mehmet, Arkil Tlf.: 23 41 08 99 Telefontid: 07:30 - 16:00

   3. Andre opståede problemer eller efter telefontid, send venligst en mail til.: kontor@losningfjernvarme.dk eller ring i åbningstiden mandag og onsdag fra kl. 10:00 - 14:00

Status på projektet - Husk at dette kun er vejledende og der kan forekomme ændringer undervejs

  1. Herredsvej.: Der vil blive lagt asfalt på i slutning af uge 48 (Måske fredag eller lørdag)
  2. Højmarksvej.: Der arbejdes med færdiggørelse inden d. 03.12.2023
  3. Gesagervej.: Der arbejdes på at færdiggøre den del af Gesagervej, hvor Spættevej og Mejsevej befinder sig. De vil nedlægge fjernvarmerørene og tildække dem så hurtigt som muligt og lur mig om de ikke ligger rørene ned i dag eller i morgen. Planen for Gesagervej (BYDELEN og ud) er at den færdiggjort inden, Arkil går på juleferie.
  4. Enggårdsvej, Vestermarksvej, Toftevej og Trompholmsvej.: Der er blevet søgt gravetilladelse og alle materialer ligger klar.                                                                                  I kan dermed  forvente at Arkil påbegynder deres arbejde, meget snart. 

Det er vådt derud, så pas på hinanden og sikkerhed frem for alt

HUSK, vi svare ikke på FACEBOOK, så tag fat i ovennævnte eller send os en mail og vi vil prøve at løse de opstået problemer undervejs. VI KAN IKKE LØSE DEM PÅ FACEBOOK