FN's Verdensmål.: Vi starter med os selv

2. december 2019

FN’s Verdensmål: Vi starter med os selv

FN’s 17 Verdensmål er efterhånden på læberne hos de fleste danske virksomheder. Det handler om global bæredygtig udvikling inden 2030. Løsning Fjernvarme arbejder lokalt med FN’s Verdensmål og ser det som sin pligt som forsyningsselskab, der hver dag forsyner over 1000 husstande med varme og rent vand.

6 – 8 – 11. Det kan lyde som tilfældige tal, men bag dem gemmer sig tre verdensmål, som Løsning Fjernvarme arbejder med i den daglige drift på værket.

– FN’s verdensmål handler om de store samfundsproblemer i u-lande. Det er vi godt klar over, at vi som et lille lokalt fjernvarmeværk ikke kan løse. For os handler det om at få problemerne ned på lokalt og konkret plan, hvor vi kan bidrage til at skabe så lidt belastning af miljøet som muligt,” siger Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Men hvordan arbejder Løsning konkret med de tre mål?

Mål 6: Rent vand og sanitet

– Løsning er ikke kun et fjernvarmeselskab. Vi drifter også et vandværk. Vi henter vandet 100 meter nede i jorden og spilder noget undervejs, inden det når ud til forbrugerne. Derfor arbejder vi hele tiden med at spilde så lidt vand som muligt, og så er det selvfølgelig en præmis, at vi skal sikre rent vand i hanerne – det er den tekniske del, siger Esben Iversen.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

– Vi tager praktikanter og fleksjobbere ind fra kanten af arbejdsmarkedet, som for eksempel er ramt af sygdom eller stress. Vi vil gerne give dem glæden ved at arbejde. For os betyder det meget, at vi kan hjælpe mennesker ud på arbejdsmarkedet. Det handler om at se ud af hamsterhjulet, siger Esben Iversen.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

– Vi arbejder hele tiden med bæredygtige projekter i lokalområdet. Vi har for eksempel en aftale med virksomheden DAKA om at overtage deres overskudsvarme og genbruge den til forbrugerne. Derudover aftager vi bæredygtige naturprodukter som haveaffald fra Vejle Kommune og flis fra overskudstræ og bruger det som varmekilder på værket. Det er altså materiale, der alligevel skulle brændes, men hvor vi kan udnytte varmen i stedet for at lade den gå til spilde, siger Esben Iversen.

Høje ambitioner

Man kan måske undre sig over, at Løsning Fjernvarme ikke har valgt mål 7, der handler om bæredygtige energi som et af deres mål. Det ligger lige til højrebenet for et fjernvarmeværk. Og netop derfor, er det ikke et af værkets mål.

– Hele fjernvarmekonceptet er bygget på, at alle skal have adgang til varme, og at vi skal deles om den. Når vi deler varmen, bliver det også nemmere at lave bæredygtige løsninger og udleve mindre energi til atmosfæren. Så for os er det ikke et mål, vi skal arbejde med, for os er det en hel naturlig del af vores værks identitet, siger Esben Legard Iversen og tilføjer.

– Jeg ser verdensmålene som værktøjer til, at vi kan udvikle os som virksomhed og gøre en forskel i samfundet. Hvis vi blot fokuserer på mål, som i forvejen er en del af virksomhedens DNA, så når vi ingen vegne. Derfor at det vigtigt at sætte høje ambitioner, som rent faktisk kan flytte os.

Han mener, at de danske fjernvarmeværker spiller en stor rolle i den grønne omstilling.

– Vi forsyner 1.053 husstande med varme og rent vand. Derfor ser vi det som vores pligt, at vi bruger de mange års viden, vi har på området, til at sikre grøn energi til vores brugere. For hver gang vi skaber mere grøn energi, bliver det en forbedring nationalt, siger Esben Legard Iversen og fortsætter.

– Jeg er stolt af, at fjernvarme ikke længere kun handler om at skabe billig varme til forbrugeren. I dag handler det også om omtanke for vores omgivelser, samfundet og miljøet. Og det giver fjernvarmeværkernes grundtanke om delefællesskaber rigtig gode forudsætninger for.

Value cannot be null. Parameter name: source