FAQ

Oftest stillede spørgsmål
Jeg har et 2 etagehus og beregner man så ud fra grundplan kun eller begge etager

Man betaler for sit samlede antal opvarmet kvadratmeter som er registreret i BBR.

Vi har 222 m2 i huset - men har et værksted på 10 m2 som ikke er boligareal. Skal vi betale m2-pris for det - eller er det udelukkende de 222 m2?

Hvis værkstedet skal opvarmes med fjernvarme, tæller den med som m2

Jeg har træpillefyr nu som varmekilde og jeg forstod at i gør alt klar til fjernvarme hos dem der har gas Gør i også det hos os der har træpillefyr, fast brændsel eller varmepumpe

Ja, selvfølgelig kan I det, olie, gas, fast brændsel eller varmepumpe….
Det er Jeres adresse som er afgørende om de kan komme med

Konverterings tilbuddet gælder ALLE, uanset opvarmningskilde, som bor indenfor byskiltet i Øster Snede og Kragelund

Vi er i tvivl om hvad tilslutningsbidraget, forbrugsafgiften og det årlige m2 bidrag bliver for et hus af vores type. Huset er på 777 m2 og vi har i dag et gasforbrug på ca. 3300 m3. Jeg håber I kan være behjælpelig med et svar.

Hvis i ikke er registreret som erhverv kan de bruge beregneren
Hvis de er registreret som erhverv skal man henvende sig til Bent og blive registreret så puljer han dem til fælles orientering senere.

Jeg har træpillefyr lige nu - hvordan beregner jeg prisen på et kommende forbrug af fjernvarme

På google kan man finde en beregner der kan konvertere træpiller til både gas og fyringsolie. Så kan man sætte tallene ind i vores beregner og få et bud. Det vil ikke være helt præcist da vi ikke kender vedligeholdelsesudgifter til et pille fyr men et bud.

Hvad gør jeg så hvis mit gasfyr i mellemtiden står af? Jeg vil jo selvfølgelig ikke investere i nyt gasfyr, da jeg jo er på vej på fjernvarme.

Når vi har et godkendt projektforslag og kan realisere projektet laver vi en ordning med lokal vvs om reparationer. Ting opstået under normal drift/vedligehold er fortsat ens egen opgave. Men går fyret i stykker finder vi en løsning.
Man skal fortsat have en service og vedligeholdelseskontrakt indtil den dag man får fjernvarmevand i systemet.

Jeg har et Rtb pillefyr der er 4 år gammel og har tilmeldt mig fjernvarme i Kragelund. Hvordan gør jeg med hensyn til salg af nuværende pillefyr

Den dag der kommer fjernvarmevand i din radiator kan du sælge dit fyr

Kan man søge tilskud til fjernvarme, hvis nuværende varmekilde er et oliefyr?

Vi kender ikke de forskellige tilskudsordninger, kun det statslige og det har vi søgt til projektet  

Har I en overordnet plan for rækkefølgen af udrulningen?

Nej, det har vi ikke
Den plan ligger i detailprojekteringen. Og den kan ændre sig meget i processen

Har det noget på sig, at Andelsboligforeningen kan/ bliver betragtet som erhverv?

Ikke os bekendt.

Hvor meget jeg kan være medbestemmende i hvordan røret bliver trukket ind til mit hus?

Dette står i vores tekniske bestemmelser

Placering af stikledningen
Ved ny-tilslutninger placeres stikledningen efter de med kortest mulig føringsvej
under hensyn til de faktiske muligheder og forhold herunder andre ledninger mv.
SELSKABET ejer stikledningen frem til hovedhanerne. Hovedhaner placeres
udvendigt i skab.
For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem
EJEREN AF EJENDOMMEN eller dennes bemyndigede og SELSKABETS
repræsentant.

Vores gasfyr og fordeling til varme i huset er placeret inde midt i huset. Hvad har det af betydning for etableringen af fjernvarme hos os. Skal vi have gulvet hugget op, kan gasrør bruges eller hvordan løser man sådan en?

Ophugning af gulvet er sidste udvej.
Gasrør kan ikke bruges.
Vi vil skulle lave en løsning når vi kommer til detailprojekteringen senere. Sandsynligvis (ved en FJV + løsning) går vi fra skabet – gennem mur og langs loftet med en pæn kasse hvor rørene er trukket inde i.

Jeg har et gasfyr og et træfyr, som fungerer på den måde, at gasfyret tager over gennem en varmeveksler, hvis der ikke fyres i træfyret. Vil det fortsat være muligt at bruge træfyret , hvis jeg tilslutter mig fjernvarme ??? Og kan det eventuelt fungere på samme måde ??

Umiddelbart nej, men det afhænger af en vurdering når vi kommer til detailprojekteringen

Hvis jeg vælger fjernvarme +, hvor mange år er pligten til at betale 2.700 kr??

Indtil du selv opsiger dit abonnement

Hvornår skal jeg betale for tilmeldingen?

Betaling skal ske efter den dag hvor vi har været på besøg hjemme hos jer.

Ved besøget vil vi

  1. Indgå aftale om tilslutning til fjernvarmen
  2. Evt. Tilmelding af fjernvarme plus
  3. Lave opmåling til stikledning
  4. Lave en skitse over; Hvor stikledningen skal føres ind i huset
  5. Underskrive kontrakten
  6. Evt. Spørgsmål

Efter dette vil i modtaget en faktura til betaling