Ny termovej står for både opvarmning og nedkøling i Hornsyld

Hvad der før var en mark i Hornsyld, bliver nu til en multifunktionel og banebrydende energiløsning med Danmarks første termovej. Den nye termovej for…

Værket skriver ”der kommer vand ind i vores system”

Er din vandbeholder over 20 år er den i risikogruppen for, at der opstår hul på rørene inde i beholderen. Opstår der et hul kan vi som regel se det på…

Værket skriver ”vi har en læk”, hvad skal jeg kigge efter?

Når der en sjælden gang er læk fra vores rør, kan vi have brug for jeres øjne til at se efter eksempelvis grønt vand, duggede ruder, kloakdæksel med d…

God sommer fra Løsning Fjernvarme

En fyringssæson er gået, og vi slutter i god ro og orden med alle projekter lukkede, det sidste bliver gjort færdigt mens vi er på ferie.

Hos Løsning Fjernvarme er det forbrugerne, der bestemmer

Løsning Fjernvarmes DNA bunder i andelsprincippet, som er mere end 100 år gammelt, og derfor har du som forbruger mange fordele ved at være en del af…

Vi opdager strømsvigt, før vandtrykket falder hos dig

Løsning Fjernvarme oplevede for nyligt et strømsvigt af de helt store. Fra Vejle til Horsens Nord. Når strømmen går, betyder det, at værkets nødgenera…

Struktureret vedligehold giver økonomisk gevinst

Løsning Fjernvarme har et særligt system for vedligeholdelse af maskiner og udstyr. Det sikrer, at udstyret holder i længere tid og dermed sparer mang…

Motivation til at spare på varmen virker

Med en tarif og proaktivt arbejder motiverer Løsning Fjernvarme fjernvarmebrugerne til at udnytte varmen bedre. Det betyder en billigere varmeregning…

Stor termokande gør varmen endnu grønnere

Stor termokande gør varmen endnu grønnere Løsning Fjernvarme har fået en ekstra akkumuleringstank, der både bedrer forsyningssikkerheden og gør energi…