”Grøn” flis fra lokale skove

16. december 2019

”Grøn” flis fra lokale skove

Førhen brændte man trætoppe og grene af, når arealer skulle genplantes. Nu bruger man det det overskydende træ hos fjernvarmeværker til at generere varme til boliger. Sådan er det også hos Løsning Fjernvarme, hvor træflis er en af de vigtigste kilder til den ”grønne” varme.

Når der skal udtyndes i skove omkring Løsning eller fældes træer for at gøre plads til byggeprojekter, bliver overskudstræet udnyttet lokalt. Løsning Fjernvarme og TP Skovservice har  nemlig lavet et samarbejde, som skal sikre en klimavenlig varmekilde til de lokale beboere.

Kun overskudstræ

I dag kommer 90% af varmen hos Løsning Fjernvarme fra bæredygtig overskudsvarme og naturprodukter. Herunder er 62% af varmen fra flis, som dermed er en af de vigtigste energikilder hos Løsning Fjernvarme. Af den grund er det også relevant at fokusere på, hvor træet til flisen egentlig kommer fra.

– Vi fælder ikke for at bruge det til varme. Vi bruger flis fra overskudstræ, der allerede bliver fældet af andre årsager, fortæller Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Træflisen til Løsning Fjernvarme leveres af TP Skovservice, som til dagligt arbejder med naturplejeopgaver i Løsning og omegn. Her er skoventreprenøren Troels Pedersen glad for samarbejdet, hvor han kan aflevere det såkaldte overskudstræ lokalt.   

– Gennem vores arbejde med vedligeholdelse af forskellige områder får vi en masse træ, som vi laver om til flis. Det kan være, at der skal fældes træer, fordi et område skal byggemodnes. Det kan også være skovstykker, der skal udtyndes. Eller det kan være de såkaldte ammetræer, der har tjent sit formål med at passe på de nyplantede træer, siger skoventreprenøren Troels Pedersen fra TP Skovservice.

Lokalt samarbejde

For at levere klimavenlig varme til borgerne omkring Løsning er det vigtigt for Løsning Fjernvarme, at deres træflis er lokalt.

– Vi kunne godt få sejlet billigt træflis ind fra Estland, hvis vi var ligeglade med klimaet. Men det giver ikke mening for os, når vi arbejder med at nedbringe CO2 aftrykket på den varme, vi fremstiller. Derfor har vi også valgt en lokal leverandør, der leverer træflis fra lokale områder, siger Esben Iversen, der fortæller, at det lokale erhvervsliv også en hjørnesten, de gerne vil arbejde ud fra.

  Vi arbejder meget for at støtte det lokale. Da vi skulle finde en ny leverandør af flis, var det derfor vigtigt for os, at det var en lokal leverandør, så vi kan høste af den værdi og styrke, vi har i lokalsamfundet, siger Esben Iversen, der sammen med Løsning Fjernvarme i sin tid valgte TP Skovservice som leverandør på grund af deres værdisæt og lokale rødder.

Løsning Fjernvarme er på den grønne gren

At være på den grønne gren kan betyde, at man har sat sig i en gunstig og heldig situation. Det har de også hos Løsning Fjernvarme. Både fordi de gennem det fireårige samarbejde med TP Skovservice har opbygget en tillid og et ønske om at yde en ekstra indsats for hinanden. Men Løsning Fjernvarme er også på den grønne gren i den forstand, at de rammer ned i en samfundstendens og grøn bølge i Danmark.

– Vi satser på klimavenlig og ”grøn” varme til forbrugerne. Det gør vi blandt andet ved at bruge overskudstræ, der ikke belaster som andre fossile varmekilder. Men det er også godt for CO2-regnskabet, at vi bruger lokalt overskudstræ, som ikke skal fragtes langt, siger Esben Iversen og fortsætter.

– Vi går benhårdt efter at gøre varmen så grøn som muligt, og det er vores ambitioner i 2022, at varmen skal komme 100 procent fra overskudsvarme og bæredygtige naturprodukter.