Motivation til at spare på varmen virker

28. februar 2020

Motivation til at spare på varmen virker

Med en tarif og proaktivt arbejder motiverer Løsning Fjernvarme fjernvarmebrugerne til at udnytte varmen bedre. Det betyder en billigere varmeregning til dig og en mere effektiv drift hos os, hvor mindre energi går til spilde.

Når du har haft tændt for den varme hane eller skruet op for radiatoren, og det varme vand kommer retur til fjernvarmeværket, skal temperaturen gerne være så lav som muligt. Er temperaturen for høj, er der store mængder varme, der går til spilde, og det betyder en større udgift i driften – en udgift, som ender med at komme på den fælles varmeregning.

Derfor arbejder vi hos Løsning Fjernvarme aktivt med at nedbringe temperaturen på returvandet fra fjernvarmebrugerne.

”Vi bruger en såkaldt tarif til at motivere fjernvarmebrugerne til at udnytte varmen bedre. Er temperaturen på returvandet for højt, kommer der en ekstra regning, som bliver brugt til at investere i forbedringer af forbrugernes anlæg. Er temperaturen derimod lav, bliver det belønnet med en mindre fjernvarmeregning,” forklar Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Derudover arbejder fjernvarmeværket proaktivt og holder øje med afkølingen og kontakter de forbrugere, der har brug for en hjælpende hånd og gode råd fra af en energirådgiver. For eksempel kan driftsteamet se, hvis der er et bestemt tidspunkt, hvor afkølingen er dårlig i en husstand og kan hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de kan opnå en bedre afkøling.

”Motivationstarif er ét skridt på vejen til at udnytte varmen bedre, men det kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at vi er proaktive og kan fange problemerne, inden det går galt. For det er det, der giver resultater.”

 

Fordele hele vejen rundt

Løsning Fjernvarme har allerede gode resultater med motivationstariffen og det proaktive arbejde efter et skærpet fokus på området de sidste par år. Returvandstemperaturen er faldet med to grader og er nu nede på 34 grader – hvilket betyder 10 procent mere på bundlinjen til forbrugerne. Missionen er at få returvandet helt ned på 30 grader.

”Vi oplever, at forbrugerne er indstillede på af opnå en bedre udnyttelse af varmen, men de ved bare ikke selv, hvad de skal gøre. Det hjælper vi med gennem motivationstariffen og rådgivning,” fortæller Esben Iversen.  

Der er også kun gode grunde til at udnytte det varme vand bedre.

”Fjernvarmen bliver billigere for forbrugerne, driften bliver mere effektiv, og vi har mindre varme der går til spilde i rørene. På den måde udnytter vi også energien bedre. Der er fordele hele vejen rundt.”

 

5 enkle råd til at undgå varmespild

  1. Når radiatoren er i brug, indstilles den, så 2/3 af den er varm og den nederste tredjedel er godt afkølet. Er radiatoren varm helt igennem, er der for meget varme på.
  2. Er der flere radiatorer i et rum, skal de indstilles ens. Hvis en af dem er lukket, vil der blive pumpet alt for meget vand igennem de andre.
  3. Er der forskellig temperatur i to rum i huset, skal dørene mellem rummene naturligvis holdes lukket.
  4. Vandet i varmtvandsbeholderen skal være ca. 55 grader. Er det ret meget mere, er varmetabet for stort, samtidig med at der er øget risiko for kalkaflejring.
  5. Varmtvandsrørene bør isoleres for at undgå varmetab og bør ikke ligge uisolerede op ad rør med koldt vand.