Varmepumpe og elkedel giver stordriftsfordele

19. marts 2024

Varmepumpe og elkedel giver stordriftsfordele

Inden længe bliver den nyeste grønne tilføjelse til Løsning Fjernvarme, en luft til vand-varmepumpe samt en elkedel sat i drift. Det er kulminationen på halvandet års arbejde, og kapaciteten på det nye produktionsanlæg svarer til at kunne dække varmebehovet i Løsning by året rundt inklusive reservelast.

Testkørsel af maskineriet

Det brummer og summer i den nye produktionsbygning på Hjulmagervej: En stor sort bygning med røde paneler, der matcher lagerbygningen på Lundagervej. Håndværkerne er i fuld gang med at svejse rør, færdiggøre elinstallationer og testkøre maskiner.

Inden længe er de tre store varmepumper og elkedlen i drift og tilføjer dermed yderligere bæredygtig varmeproduktion til Løsning Fjernvarmes voksende netværk af forbrugere.

Varmepumpe og elkedel

Produktionsanlægget på Hjulmagervej er grundlæggende tre kæmpemæssige varmepumper, der via et udendørs køleanlæg hiver varme ud af luften. Helt ned til -20 grader kan kølerne trække varme til varmepumperne.

Derudover flankerer en kæmpemæssig tank pumpe-bygningen på Hjulmagervej. Det er akkumuleringstanken, der kan indeholde enorme 5 mio. liter vand, eller hvad der svarer til to olympiske svømmebassiner. Vandet i tanken er 70-90 grader varmt.

I et lille aflukke inde i produktionsbygning kommer en ny elkedel til at stå. Når strømmen er ekstra billig, eller der mangler varme, træder elkedlen til og tager vand fra den store akkumuleringstank, som den varmer op. Elektriciteten til at holde vandet i kedlen varmt og varmepumperne kørende, kommer fra transformerstationen Konstans, der ligger en spytklat fra produktionsanlægget.

Fra 10.000 til 400 volt

Konstans leverer el på 10.000 volt direkte til en gruppe transformere i produktionsbygningen. Det er noget mere end de 240 volt, der er i en almindelig stikkontakt. Men selv for Løsning Fjernvarme er 10.000 volt for meget, så i pumpebygningen er der også installeret et koblingsrum, der transformerer de 10.000 volt til 400 volt, som er det varmepumpen og elkedlen bliver drevet af.

I bygningen er der derudover et afsaltningsanlæg, der ved hjælp af kemi sørger for, at fjernvarmevandet, som cirkulerer igennem hele systemet, indeholder den rette iltmængde, så rør og maskiner ikke ruster indvendig.

Fem produktionsmetoder

Planen med elkedlen er, at den skal fungere som reserve, mens varmepumperne konstant leverer varme. Det varme vand fra produktionsanlægget bliver via rør sendt til knudepunktet på Lundagervej, hvor flisværket er. Herfra bliver varmen fordelt til forbrugerne.

Det nye produktionsanlæg kommer til at supplere den nuværende varmeproduktion fra flisværket og overskudsvarme fra Daka. Hertil kommer gaskedlerne på Fasanvej, som kun bliver brugt som reserve af miljømæssige hensyn.

Bæredygtigt på alle måder

Med samlet set fem forskellige produktionsmetoder står Løsning Fjernvarme væsentligt stærkere. Både når det gælder at følge med efterspørgslen fra private og virksomheder, der ønsker at blive fjernvarmekunder. Samt i forhold til at følge med den grønne udvikling og producere så prisvenlig varme som muligt.

”Den nye produktion viser, at det er en styrke at går flere sammen om at producere varme. Det er en investering i vores alles fremtid. For med flere og grønnere produktionsapparater er vi helt up to date med den grønne udvikling og udfasningen af gas. Samtidig kan vi hele tiden skifte mellem varmekilderne for at sikre, at prisen holdes i bund,” forklarer Esben Iversen, direktør ved LV Forsyningsservice (Løsning Fjernvarmes driftsselskab).