Struktureret vedligehold giver økonomisk gevinst

22. april 2020

Struktureret vedligehold giver økonomisk gevinst

Løsning Fjernvarme har et særligt system for vedligeholdelse af maskiner og udstyr. Det sikrer, at udstyret holder i længere tid og dermed sparer mange penge for værket og i sidste ende forbrugerne.

Førhen var der post-its sedler som mindede om, at nu var det tid til at skifte et leje i en af maskinerne. Eller det kunne være en medarbejder, som skulle huske vedligeholdelsesplanerne i hovedet og efterleve de mange krav fra leverandører til udstyrets vedligeholdelse.

I dag er det hele sat i et digitalt system, så der i løbet af kalenderåret er planlagt løbende vedligeholdelse, og medarbejderne får besked, når det er tid til eksempelvis at efterspænde eller smøre komponenter.

Vedligeholdelse sparer penge

Det er nogle dyre og følsomme maskiner, der kan findes hos et fjernvarmeværk som Løsning Fjernvarme. Maskiner, som løbende kræver rensning af dele, en klat olie eller skift af komponenter. Det skal ske efter en bestemt tidshorisont, og det kan være svært at huske, hvornår og hvordan det hele skal forløbe.

– For at skabe mere overskuelighed har vi lavet en plan for alt vedligeholdelse hos os. Vi har en kalenderplan for, hvornår tingene skal laves, og vi har nedskrevne procedurer for, hvordan det skal gøres, så vi øger holdbarheden på produkterne og sørger for, at vedligeholdelsen er ensartet, siger Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Som uddannet vedligeholdelsesleder mener Esben Iversen, at struktureret vedligehold giver sig selv igen 8 til 16 gange. Ganske enkelt fordi, der sjældnere skal købes nyt udstyr.

– Der er en stor økonomisk gevinst at hente. Noget af det, der virkelig betaler sig for os, er vedligehold på vores fliskedel, som bestemt ikke må bryde sammen om vinteren. Det kan betyde, at varmen bliver dobbelt så dyrt at producere. Derfor har vi et stort vedligehold af den i juli måned, så den er helt klar til, når der virkelig er brug for den.

Alt dokumenteres

Som fjernvarmeselskab har Løsning Fjernvarme tradition for at bruge godt grej. Derfor skal der ikke udskiftes mere end højst nødvendigt. Går en af de dyre maskiner i stykker, skal værket kunne dokumentere, at den er blevet vedligeholdt efter leverandørens anbefalinger for at opnå erstatning. Og her kommer Løsning Fjernvarmes vedligeholdelsessystem til sin ret.

– Vi skal kvittere i vores system, når vi har udført en vedligeholdelsesopgave, og derfor kan vi altid dokumentere, at vi har udført alle leverandørernes krav til vedligehold, siger Esben Iversen og tilføjer:

– Vi oplevede, at vores nødstrømsanlæg meldte en fejl. Anlægget var inden for garantien, og fordi vi kunne dokumentere, at vi havde overholdt alle krav, kunne leverandøren godt se, at ansvaret ikke lå hos os. Her sparede vi 30.000 kroner på et nyt anlæg.

Den samme opskrift – hver gang

Udover et kalendersystem, der minder driftsmedarbejderne om, at det er tid til vedligeholdelse, så er der også procedurer for, hvordan det skal udføres.

– Lige meget hvem, der laver vedligeholdelse, så følger vi alle den samme procedure. Til alt udstyr har vi lavet dokumenter omkring, hvordan det skal gøres. Det er lige som at følge en opskrift. Man ser på hvilke ingredienser, der skal bruges, og hvordan de skal røres sammen, og så følger man det step for step, siger Esben Iversen, som sammen med resten af holdet løbende optimerer de nedskrevne procedurer.

Til gavn for fællesskabet

Tiden med post-it-sedler er altså slut til fordel for et digitalt system. Og det giver mere tid og overskud til personalet.

– I stedet for at bruge kræfter på at huske procedurer, kan vi i stedet bruge kræfter på at optimere fjernvarmeværket. Og det får vi alle sammen mere gavn af, fortæller Esben Iversen, der anbefaler andre fjernvarmeværker at lave et lignende system. Et system som i sidste ende hjælper forbrugerne med at spare penge.