Den grønne snor er klippet: 185 tons CO2 om året bliver sparet i Løsning

13. oktober 2021

Den grønne snor er klippet: 185 tons CO2 om året bliver sparet i Løsning

Løsning Fjernvarme klippede i fredags snoren på projektet ved Stjernevejskvarteret. Det markerer hermed, at mere end 200 husstande inden for det næste år bliver konverteret fra gas- og oliefyr til fjernvarme med grønne varmekilder.

Den grønne omstilling er i gang - også på fjernvarmeområdet. Hos Løsning Fjernvarme er der tydelige tegn på, at danskerne er klar til at bridrage til den grønne omstilling. Fjernvarmen kan nemlig være en stor spiller, når det handler om at nå regeringens ambitiøse klimamål om 70% CO2-nedsættelse. Og det er der opbakning til i Løsning. I hvert fald hvis vi kigger på den positive tilslutning til fjernvarme.

I Stjernevejskvarteret er Løsning Fjernvarme endelig klar til at få fjernvarme i over 200 hustande efter et effektivt samarbejde mellem fjernvarmeværk og kommune. Løsning Fjernvarme er taknemmelige for det effektive samarbejde, der har været omkring Stjernevejsprojektet, og tror på, at det sætter en positiv retning for fremtidige projekter.

Her kan du læse mere om samarbejdet mellem fjernvarmeværk og kommune.

 

Borgmester Kasper Glyngø og formand Dan Michaelsen klipper snoren, som markerer opstarten på fjernvarmeprojektet ved Stjernevejskvarteret.

 

Se Kapster Glyngøs facebooksopslag om eventet her

 


Varmen, der snart kommer ud til beboerne i Stjernevejskvarteret, er baseret på varme fra på lokal flis og overskudsvarme fra omkringliggende virksomheder. Derfor er varmen lige nu allerede 95% fossilfri.  

Men det er ikke det eneste grønne tiltag i projektet. Løsning Fjernvarme og Logstor samarbejder om rørene i konverteringen af Stjernevejskvarteret. Rør med kapper af 100% genbrugsplast leveret af Logstor.


”Vi er utroligt glade for, at Løsning Fjernvarme har været visionære på dette projekt, som i væsentlig grad bidrager til vores fælles rejse mod en bæredygtig fremtid med cirkulær økonomi indenfor fjernvarmebranchen.” – Sådan skriver Logstor på deres hjemmeside.


Her kan du læse, hvad flere fjernvarmebrugere betyder for nuværende fjernvarmebrugere.

De nye fjernvarmebrugere i Stjernevejskvarteret er heller ikke de eneste, der får gavn af tilslutningen. Det gør de nuværende fjernvarmebrugere også. Når værket øger antallet af forbrugere, er der flere om at dele de faste udgifter. Hvilket i sidste ende kan betyde en billigere varmeregning til alle i fællesskabet.