Værket skriver ”der kommer vand ind i vores system”

10. juli 2020

Værket skriver ”der kommer vand ind i vores system”

Er din vandbeholder over 20 år er den i risikogruppen for, at der opstår hul på rørene inde i beholderen. Opstår der et hul kan vi som regel se det på vores målere på fjernvarmeværket eller vandværket, og vi vil tage kontakt til dig. Men du kan også selv holde øje.

Under opbygningen af din vandbeholder er der taget højde for, at den skal holde så lang tid som muligt. Derfor er der inde i beholderen placeret en magnesiumstav, som hjælper til, at den naturlige tæring søger mod magnesiumstaven i stedet for fjernvarmerørene. På et tidspunkt vil magnesiumstaven dog blive tæret op, og herefter går turen til fjernvarmerørene.

En tæring af fjernvarmerørende inde i vandbeholderen kan i sidste ende betyde, at der opstår hul på rørene. På den måde bliver der kontakt mellem vandet til vandhanen og vandet til radiatorer og gulvvarme – uden at du fysisk kan se en utæthed fra selve beholderen. Det vil i stedet medføre, at der enten kommer grønt fjernvarmevand ud i brugsvandet eller koldt brugsvand ind i fjernvarmerørene – alt efter hvor trykket er størst.

 

 

Hvis trykket er størst hos vandværket eller fjernvarmeværket?

Er der mest tryk på vandet fra vandværket, presser det sig ind i fjernvarmerørene gennem det utætte hul. Det kan vi umiddelbart ikke se med vores udstyr, men det betyder, at vi skal tilsætte flere kemikalier til det fortyndede fjernvarmevand – og det vil vi gerne undgå.

Er der mest tryk på vandet i rørene fra fjernvarmeværket, presser det sig ud i beholderen til brugsvandetgennem det utætte hul. Det betyder, at du får grønt vand i hanerne, og vi kan på værket se, at vi tilfører mere vand ind i fjernvarmesystemet, end vi plejer. Herefter tager vi kontakt til jer.

Du kan selv kigge efter disse tegn

Selvom vi overvåger dit system, kan du i nogle tilfælde være på forkant med os og selv opdage utætte rør inde i beholderen. Da lækagen som sagt ikke kan ses direkte ved vand, der løber ud af beholderen, er du nødt til at kigge efter andre tegn:

  • Grønt vand i vandhane og bruser (Brugsvandet)
  • Manglende temperatur på det varme vand – det bliver kun lunkent
  • Vandmåleren registrerer, at der er noget, der løber, selvom alt er lukket

Du kan dermed eksempelvis selv opdage lækagen ved, at vandet i bruseren eller i hanen ikke bliver lige så varmt, som det plejer.

Du kan du også se en utæthed ved på farven af vandet. Da vandet i fjernvarmerørene til radiatorer og gulvvarme er grønt, kan du selv opdage lækagen ved, at det grønne vand kommer ud gennem vandhanerne. Det grønne vand er ikke sundhedsskadeligt, men bruges blot som indikator på, at det er fjernvarmevand.

Gratis eftersyn

Har du mistanke om, at noget er galt, så husk, at du altid kan bestille et gratis eftersyn hos os. Her ser vi efter, om alt er, som det skal være. Vi vejleder dig også gerne i, hvordan du får mest ud af det varme vand i dine rør.