På rejse mod fremtiden: Løsning Fjernvarme bruger rør af genbrugsplast

22. november 2021

På rejse mod fremtiden: Løsning Fjernvarme bruger rør af genbrugsplast

Lyder det ikke vildt, at gamle vandrør og knust fiskegarn kan få nyt liv som varmerør i jorden? Jo, men den er god nok. Hos Løsning Fjernvarme tænker vi nemlig over det, vi graver ned. Som forbruger kan du derfor være stolt af det samarbejde, vi har indgået med LOGSTOR om at bruge fjernvarmerør af genbrugsplast. Til gavn for klima og lokalsamfund.

Løsning Fjernvarme er på en rejse mod fremtiden. En grønnere og mere bæredygtig fremtid. Vi har længe haft fokus på at skabe den mest energivenlige måde at opvarme huse på. Nu går vi skridtet videre og bruger rør af genbrugsplast. På den måde udleder vi så lidt CO2 som muligt, når vi leverer varme til dig. For plastik er ikke bare plastik. Derfor kommer vi tættere på en grønnere fremtid, når vi bruger rør af genbrugsplast, samtidig med at vi opvarmer bæredygtigt med overskudsvarme og lokal flis.

Fiskegarn og gamle vandrør i jorden

I Stjernevejskvarteret er vi ved at grave ud til fjernvarme, så mere end 200 husstande får gavn af billig og klimavenlig varme. Vi lægger rør i jorden og sørger for, at forbrugerne har varme stuer. Området bliver det første, der får glæde af de nye rør af genbrugsplast. Men det bliver bestemt ikke det sidste. Plasten kommer blandt andet fra gamle vandrør og fiskegarn, som bliver knust til granulat – og omsmeltet til nye fjernvarmerør.

Her kan du læse om projektet i Stjernevejskvarteret.

”Når vi bruger rør af genbrugsplast, tager vi et lille skridt i den rigtige retning. Faktisk vil det spare Løsning for at udlede 186 tons CO2 om året. Ved at sige ”JA” til fjernvarme er forbrugerne med til at forbedre hele lokalsamfundets CO2-regnskab,” siger Esben Legard Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Når projektet er færdigt, kan beboerne i Stjernevejskvarteret nyde deres varme hjem med god samvittighed. For ikke nok med at rørene er lavet af genanvendeligt materiale. Varmen, der ryger gennem rørene, er også 95% fossilfri, fordi vi bruger overskudsvarme fra omkringliggende virksomheder og lokal træflis – mens de sidste 5% af varmen kommer fra naturgas. Hos Løsning Fjernvarme varmer vi kun op med naturgas, når det er ekstra koldt. Eller når en af de andre varmekilder ikke kan levere det, den skal. Det betyder altså, at vi er 95% i mål med at nå vores ambition om, at fjernvarmen skal være 100% fossilfri i 2030.

Her kan du blive klogere på, hvor varmen kommer fra.

LOGSTOR leverer rørene

Løsning Fjernvarme er blandt de første forsyningsvirksomheder i Danmark til at grave rør af genbrugsplast ned i jorden. Leverandøren LOGSTOR er førende inden for genbrugsrør og har i mere end 30 år produceret rørsystemer med en isolering, der giver et mindre varmetab.

Lige nu er det selve kappen på røret, der er lavet af genbrugsplast. Men LOGSTOR har en ambition om at producere hele røret af genanvendelige materialer. Samtidig skal den forventede levetid på rørsystemet forblive uændret. Rørene opfylder desuden de europæiske standardkrav for konventionelle rør. For LOGSTOR er genbrug af materialer vejen frem, fordi det bidrager til en cirkulær økonomi og et bedre klima.

”Vores hovedfokus har været at udvikle præisolerede rørsystemer med lang levetid og det lavest mulig varmetab. Det sikrer, udover den laveste levetidsomkostning for varmeværkerne, også de mest energieffektive systemer med lavest mulig CO2-aftryk til gavn for miljøet,” skriver LOGSTOR i en
pressemeddelelse.

Derfor er det godt at bruge rør af genbrugsplast:

  • Giver det lavest mulige varmetab
  • Mindsker CO2-regnskabet til gavn for klima og lokalsamfund
  • Lavere omkostninger til drift af værket

Så hvor langt er Løsning Fjernvarme nået på rejsen mod en grønnere fremtid?

Ved at tænke i mere bæredygtige alternativer som overskudsvarme, flis og genbrugsrør er vi allerede på rette vej. Én ting er dog sikker. Fremtiden hos Løsning Fjernvarme bliver kun grønnere. Til gavn for forbrugere, lokalsamfund og klima.