Hvordan bliver et nyt fjernvarmeområde til?

5. maj 2022

Hvordan bliver et nyt fjernvarmeområde til?

Det tager tid at gøre et nyt område klar til Fjernvarme. For nyligt har Løsning Fjernvarme været gennem turen med Stjernevejskvarteret. Her kan du blive klogere på, hvad der skal til for at få et nyt område konverteret til Fjernvarme.

Som fjernvarmeværk kan vi ikke bare beslutte, hvilket område vi vil levere fjernvarme til. Og heldigvis for det. Det skal nemlig dokumenteres, at det er en god forretning for både nuværende forbrugere, nye forbrugere, varmeselskabet og samfundet generelt. Og så skal der være mulighed for at lave indvendinger som lokal borger. Først når de punkter er på plads, kan projektet planlægges. Så hvordan forgår processen fra start til slut?

Step 1: Henvendelse, ambassadører, antal interesserede og screening af området

Det hele starter med en henvendelse fra beboere i et område, der ønsker at konvertere til fjernvarme. Fjernvarmeværket må nemlig ikke lave opsøgende salg ifølge Dørsalgsloven. Ofte vil personerne, der har henvendt sig eller grundejerforeningen fungere som ambassadører i området.

Ambassadørerne går rundt med flyers til husstandende i området for at få en fornemmelse af, hvor stor opbakningen er. Samtidig behandles henvendelsen af bestyrelsen i varmeselskabet, som sikrer, at det nye fjernvarmeprojekt er i tråd med selskabets strategi. Fjernvarmeværket screener området ud fra kriterier og vurderer, om det er muligt at forsyne fornuftigt og økonomisk forsvarligt.

Step2:  Myndighedsbehandling og detailplanlægning

Når der er fastslået interesse og givet den nødvendige procentdel af forhåndstilsagn fra beboerne, skal der udarbejdes et projektforslag til kommunen med alle detaljer og beregninger.

Her skal tre ting dokumenteres:

  • Brugerøkonomien skal være positiv for nye forbrugere
  • Selskabsøkonomien skal være positiv for nuværende forbrugere
  • Samfundsøkonomien skal være positiv, og varmen skal være klimavenlig

Når projektforslaget er godkendt på et byrådsmøde, skal det i høring i fire uger, inden forslaget kan blive endelig godkendt i kommunen. Herefter er der en klagefrist på fire uger.

Samtidig forbereder værket detailplanlægningen for at være klar til f.eks at søge lån hos kommunekredit. For hvert step er man allerede i gang med at forberede sig til næste step for at sikre en strømlinet proces.

Step 3: Låneoptag og udbud

I det øjeblik, der er tale om kommunegaranterede lån, bliver projektet vurderet halvoffentlig i forhold til Udbudsloven. Det betyder, at gravearbejdet, vareindkøb og andre dele af projektet skal sendes i udbud.

Som forbruger kan du være sikker på, at uanset hvilken leverandør, der bliver valgt, overholder de en række standardvilkår, som stiller garanti for arbejdet og rådgivningen, der ydes.

Step 4: Arbejdet udføres

Der er mange forskellige leverandører i spil for at få liv i et nyt fjernvarmeområde. Jordentreprenører står for gravearbejdet, smede leverer fjernvarmerørene og VVS’erne sikrer vandrørene i dit hus. Og så er der selvfølgelig de ansatte på fjernvarmeværket, som skal levere varmen til det nye område.

Alt arbejde bliver udført, så det overholder varmeforsyningsloven, projektbekendtgørelsen, udbudsloven, målerbekendtgørelsen og meget andet.

 

 

Kommunikation fra start til slut

En ting er at nå igennem alle processerne. Men det nytter ingenting, hvis vi ikke fortæller dig som forbruger, hvad der sker. Derfor er kommunikationen også vigtig. Løsning Fjernvarme får hjælp af Mediegruppen til at målrette budskabet og gøre det forståeligt. Lige fra hvordan du tilslutter dig fjernvarme, til hvad det betyder for dig, når gravarbejdet går i gang til. Du kan holde øje med kommende og igangværende projekter på vores nyhedsside.

En lang proces, som aldrig står stille

Stjernevejskvarteret er et godt eksempel på, hvor hurtigt et nyt område kan blive tilkoblet fjernvarme. Her er kommende forbrugere ved at få udskiftet deres olie- eller gasfyr med fjernvarme og processen har taget 2,5 år.

Men tidhorisonten på et fjernvarmeprojekt er afhængig af, hvor stort området er. Er det mange kilometer af varmerør, der skal graves ned og tilkobles 800 nye forbrugere? Eller er det en enkelt vej med 10 husstande? Uanset, hvilken størrelse projektet har, skal man ikke undre sig, hvis det tager 2-3 år om at blive udført. Det er ikke fordi, det står stille, men blot for at sikre, at alle processer bliver udført til punkt og prikke. Og det tager tid.

Løsning Fjernvarme er et varmefællesskab, hvor alle er velkomne. Men først og fremmest med øje for ansvarlige projekter, som giver mening for alle i fællesskabet.

Ønsker du fjernvarme til din husstand? Hold øje på vores facebookside, hvor vi vil informere om, hvis vi planlægger fjernvarme i et nyt område. Bor du i et område, hvor fjernvarmerørene i forvejen er lagt, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne.