Omlægning af regnskabsår

8. maj 2018

Omlægning af regnskabsår 

Løsning Fjernvarme ændrer regnskabsåret pr. 31/12-2018 

Løsning Fjernvarme er blevet pålagt at klargøre til Benchmarking ligesom resten af fjernvarmebranchen.

Vi afholdt derfor i foråret to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger hvor disse vedtægtsændringer blev godkendt af generalforsamling samt bestyrelse. 

Det betyder at fremover vil regnskabsåret følge kalender året, og vi vil aflæse målere omkring årsskiftet for efterfølgende at gøre regnskabet op i 1. kvartal i det efterfølgende år. 

Fra d. 01/01-2019 vil der blive opkrævet 4 rater om året: 

Rate 1 i februar

Rate 2 i maj

Rate 3 i august

Rate 4 i november 

2018 bliver omstillingsåret

I 2018 kører vi omstillingen, vi opfordrer alle til at være opmærksomme på at det således bliver et regnskabsår på 9 måneder. Hvor man tidligere fordelte året på alle rater er der således ikke lagt fra til de kolde måneder efter jul. Man skal selv tilpasse sin budget konto. 

Det man kan gøre allerede nu er at se hvad man betaler i et normalt varme-år, justere ind for resten af året og lægge fra til de kolde måneder i egen budgetkonto.