Kasseret haveaffald bliver til varme i Løsning

20. november 2019

Kasseret haveaffald bliver til varme i Løsning

I et nyt forsøg skal Løsning Fjernvarme bruge have- og parkaffald fra Vejle Kommune til at opvarme boligerne i Løsning. Til formålet bliver der hver uge leveret ti tons haveaffald, og om tre måneder er målet, at ordningen bliver permanent.

Af Pia Smith Baun

Kan haveaffald virkelig være nyttigt? Det kan det hos Løsning Fjernvarme, hvor en lokal vognmand og Løsning Fjernvarme samarbejder om at omforme haveaffaldet til varme. Hvis det lykkes, vil omkring 78 husstande på årsbasis blive opvarmet af haveaffald.

Haveaffald skal ikke længere fragtes langt væk

Før dette forsøg blev igangsat kørte den virksomheden Ejvind Laursen haveaffaldet mange kilometer væk for at komme af med det. En løsning der virker helt ulogisk – især set i et klimamæssigt og bæredygtigt perspektiv. Derfor er Kent Laursen fra firmaet Ejvind Laursen gået sammen med Løsning Fjernvarme om en ordning, hvor haveaffaldet bruges lokalt.

– Det bedste ved den her ordning er, at jeg nu kun skal køre haveaffaldet omkring fem kilometer, og så er det ude ved slutbrugeren. Før kørte jeg det langt væk, så den her ordning er en fordel for alle parter, fortæller Kent Laursen, der gennem en længere periode har stået for at fjerne have- og parkaffald fra Vejle Kommunes to opsamlingssteder.

Ny kedel, der kan tage det meste

At udnytte haveaffaldet lokalt har været på tale over en længere periode, men sådan noget kræver den rigtige kedel, der kan håndtere det lidt anderledes haveaffald. Den kedel er nu i drift hos Løsning Fjernvarme.

– Vi har fået bygget et flisværk, som kører efter et forbrændingsprincip, der gør det muligt at få have- og parkaffald med i forbrændingen. Det er dog en følsom proces, og vi kan ikke tage rent haveaffald, så det skal blandes med den gode flis, siger Esben Iversen, der er driftsleder hos Løsning Fjernvarme.

Med denne ordning vil omkring 13% af alt biobrændsel til Løsning Fjernvarme i fremtiden komme fra haveaffald, til de 1053 fjernvarmeforbrugere.

Sortering og læring

Før haveaffaldet kommer i maskinerne er det dog vigtigt, at der ikke er plastik eller andet materiale med, som kan forurene. Derfor sørger Kent Laursen for, at haveaffaldet er sorteret gundigt, før det leveres til fjernvarmeværket.

– Vi har haveaffaldet gennem flere sorteringsprocesser, hvor vi rundsorterer, vindsigter og tørrer materialet. Det gentager vi flere gange, så vi er sikre på, at det er god kvalitet. Især her i starten, hvor kedlen lige skal testes af, siger Kent Laursen.

At bruge haveaffald til varmeproduktion er en læringsproces. Løsning Fjernvarme skal derfor hele tiden prøve sig frem for at se, hvad kedlen kan klare.

– Vi holder hele tiden øje med, at forbrændingen forløber korrekt. Hvis man skubber for meget vådt træ ind i et bål, så går det ud. Det er lidt det samme her, så vi finjusterer hele tiden og bliver klogere på, hvad der kan lade sig gøre, siger Esben Iversen.

En permanet løsning

Målet er, at ordningen med haveaffald bliver permanent for resten af sæsonen i løbet af tre måneder. Ifølge Esben Iversen vil der altid i starten af en proces som denne være nogle børnesygdomme, der skal afhjælpes, før systemet sættes rigtigt i gang.

– Vi ved aldrig, hvilket materiale vi får ind med haveaffaldet. Det kan være rødder, der ikke brænder så godt, eller det kan være æbletræer, der brænder rigtig fint. Så vi skal være klar på det hele. Derfor tester vi over nogle måneder, siger Esben Iversen, der har kendskab til andre der har testet med både vinstokke og kakaoskaller. 

Som det ser ud i dag, er Løsning Fjernvarme meget tilfredse med ordningen for haveaffald, og hvis alt går godt, er Løsning Fjernvarme åbne for at udvide ordningen.

 

I et nyt forsøg skal Løsning Fjernvarme bruge have- og parkaffald fra Vejle Kommune til at opvarme boligerne i Løsning. Til formålet bliver der hver uge leveret ti tons haveaffald, og om tre måneder er målet, at ordningen bliver permanent.