Generalforsamling 2022

22. februar 2022

Der afholdes generalforsamling d. 22. Marts 2022 kl. 18:30

Hos Løsning Fitness, Ny Skolegade 11, 8723 Løsning.

Dagsorden ifølge vedtægter 

Forslag, der ønskes behandlet på den generalforsamling, skal vær bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

På valg er: Per Steffensen og Michael Stidsen