Værket skriver ”der kommer vand ind i vores system”

Er din vandbeholder over 20 år er den i risikogruppen for, at der opstår hul på rørene inde i beholderen. Opstår der et hul kan vi som regel se det på…

Værket skriver ”vi har en læk”, hvad skal jeg kigge efter?

Når der en sjælden gang er læk fra vores rør, kan vi have brug for jeres øjne til at se efter eksempelvis grønt vand, duggede ruder, kloakdæksel med d…

God sommer fra Løsning Fjernvarme

En fyringssæson er gået, og vi slutter i god ro og orden med alle projekter lukkede, det sidste bliver gjort færdigt mens vi er på ferie.

Hos Løsning Fjernvarme er det forbrugerne, der bestemmer

Løsning Fjernvarmes DNA bunder i andelsprincippet, som er mere end 100 år gammelt, og derfor har du som forbruger mange fordele ved at være en del af…

Vi opdager strømsvigt, før vandtrykket falder hos dig

Løsning Fjernvarme oplevede for nyligt et strømsvigt af de helt store. Fra Vejle til Horsens Nord. Når strømmen går, betyder det, at værkets nødgenera…

Struktureret vedligehold giver økonomisk gevinst

Løsning Fjernvarme har et særligt system for vedligeholdelse af maskiner og udstyr. Det sikrer, at udstyret holder i længere tid og dermed sparer mang…

Gæsteløs indvielse af overskudsvarmeprojekt i Løsning

Den 21. april 2020 holder Daka Sarvel og Løsning Fjernvarme åbent hus. Det sker i forbindelse med indvielsen af de to selskabers fælles overskudsvarme…

Nyt fjernvarmeområde vil betyde billigere varmeregning til dig

Nyt fjernvarmeområde vil betyde billigere varmeregning til dig Stjernevejen bliver forhåbentligt snart en del af fjernvarmeforeningen. Løsning Fjernva…

Løsning Fjernvarme sikrer varme og rent vand, selvom Danmark lukker ned

Løsning Fjernvarme sikrer varme og rent vand, selvom Danmark lukker ned Coronavirus har hurtigt spredt frygt hos mange. Hos Løsning Fjernvarme tager v…

Motivation til at spare på varmen virker

Med en tarif og proaktivt arbejder motiverer Løsning Fjernvarme fjernvarmebrugerne til at udnytte varmen bedre. Det betyder en billigere varmeregning…

Generalforsamling 2020

Kom til Generalforsamling Onsdag d. 26/02. 2020 kl. 19:00 Vi mødes ved.: Et godt måltid, Helge Nielsens Alle 2, 8723 Løsning Der vil være lidt tørt…

Stor termokande gør varmen endnu grønnere

Stor termokande gør varmen endnu grønnere Løsning Fjernvarme har fået en ekstra akkumuleringstank, der både bedrer forsyningssikkerheden og gør energi…

Her kommer varmen fra

Her kommer varmen fra Løsning Fjernvarme har altid gået foran ved anvendelse af grønne energikilder. I 2022 skal varmen fra værket være fuldstændig fo…

Nu kommer mere af fjernvarmen i Løsning fra Dakas produktion

Nu kommer mere af fjernvarmen i Løsning fra Dakas produktion Fra foråret 2020 vil størstedelen af varmen hjemme hos fjernvarmebrugerne i Løsning komme…

”Grøn” flis fra lokale skove

Førhen brændte man trætoppe og grene af, når arealer skulle genplantes. Nu bruger man det det overskydende træ hos fjernvarmeværker til at generere va…

Grøn Jul i Løsning

Grøn jul i LøsningLøsning Idrætsforening og Løsning Fjernvarme i samarbejde. LIF har gennem flere år indsamlet juletræer til fordel for ungdomsarbejde…

Hvor kommer din fjernvarme fra?

I Danmark er vi optagede af klimaet, og hvordan vi kan være med til at handle samt sætte dagsordenen for, hvordan vi udnytter jordens ressourcer mere…

FN's Verdensmål.: Vi starter med os selv

FN’s Verdensmål: Vi starter med os selv FN’s 17 Verdensmål er efterhånden på læberne hos de fleste danske virksomheder. Det handler om global bæredygt…

Kasseret haveaffald bliver til varme i Løsning

I et nyt forsøg skal Løsning Fjernvarme bruge have- og parkaffald fra Vejle Kommune til at opvarme boligerne i Løsning. Til formålet bliver der hver u…

Falske SMS'er i omløb

Falske SMS'er i omløb Hvis du modtager en SMS fra "fjernvarmen" med link til betaling af skyldig saldo på kr. 9,00 Bedes du slettes beskeden omgående.…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Omlægning af regnskabsår

Løsning Fjernvarme ændrer regnskabsåret pr. 31/12-2018  Løsning Fjernvarme er blevet pålagt at klargøre til Benchmarking ligesom resten af fjernvarme…

Ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter